Naše služby

Ponúkame služby pre komplexné riešenie problematiky komárov pre mestá, samosprávy a firmy. Sme výhradným predajcom ekologických pascí na komáre značky Biogents a okrem toho ponúkame aj vzdelávanie na túto tému.

Čo ponúkame

Ponúkame služby pre mestá,
samosprávy, firmy a ďalšie

Naše služby sú určené predovšetkým samosprávam (obciam a mestám), ktoré trápia komáre, ďalej ponúkame možnosť vytvorenia tzv. zón bez komárov v okolí terás reštaurácii, hotelov a iných prevádzok, ponúkame trvaloudržateľný manažment komárov pre firmy a výrobné haly. Rovnako sa špecializujeme na zabezpečenie koncertov, kempov, festivalov, streetfoodov, športových podujatí a pod. bez komárov. V neposlednom rade naše služby a produkty môžu zabezpečiť nemocnice, sociálne a školské zariadenia a ihriská bez obtiažných a nebezpečných komárov.

01.

Pasce na komáre

COpasce na komáre sú najefektívnejšie pasce na trhu, pretože vychádzajú z vedeckých poznatkou o biológii komárov. Krv sajú len samičky komárov, ktoré sú atrahované oxidom uhličitým (CO2), ktorý človek vydychuje. Pasca tak napodobňuje človeka a láka komára. Ten k nej prilepí a je vtiahnutý do pasce pomocou ventilátora. Z pasce už nevie vyletieť.

Pasca má záchytnosť priemerne 20 m (v závislosti od sily vetra a podobne). Umiestnenie pascí na správne miesto je jeden z kľúčových faktorov k úspešnému odchytu komárov.

Pre efektívny manažment redukcie počtu komárov ponúkame naše odoborné skúsnosti, vďaka nim vieme zostaviť plan opatrení priamo podľa individuálnych podmienok.

pasca na komare Biogents BG-Protector

02.

Plán regulácie komárov

Podľa biológie komárov ich rozdeľujeme do troch skupín: domové (rod Culex), záplavové (rod Aedes) a Anofely. Každá skupina je špecifická, má inú životnú stratégiu, ktorú musíme zohľadňovať aj v boji proti komárom. Ak má byť “boj” efektívny, musíme vedieť čo najviac informácií o komároch na danom území a prispôsobiť stratégiu.

Online konzultácie – podľa opisu a fotografií územia navrhneme potrebné vedecky overené kroky k zaisteniu nižšieho počtu komárov pomocou jednoduchých krokov a CO2 pascí.

Osobné konzultácie – v prípade záujmu, môžeme vycestovať a posúdiť osobne oblast kde je potrebné redukovať počet komárov.

pocitac zapisnik ruky

03.

Počítanie a určovanie komárov

Pre zabezpečenie efektívnej kontroly komárov je kľúčové poznať ich počet v priebehu sezóny najmä pre samosprávy. Firma Biogents navrhla počítaciu stanicu, ktorá Vás bude informovať o počte komárov v pasci za noc. Počítadlo určuje komáre na základe ich veľkosti.

Pre zabezpečenie relevantných výsledkov na konkrétnom mieste je potrebné stannicu nakalibrovať. Kalibráciu ponúkame ako službu, pri ktorej okrem zaručenia presnosti merania dostanete informáciu aj o odchytených skupinách komárov.

pocitacia stanica na komare Biogents

04.

Vzdelávanie v oblasti komárov

V neposlednom rade, človek ako vždy zohráva kľúčovú úlohu v boji proti komárov. Najmä čo sa týka komárov domových alebo aj inváznych druhov, pri ktorých vie každý z nás pomôcť znížiť ich populáciu a žiť komfrotnejšie bez obavy o svoje zdravie.

Pre tieto účely ponúkame nastavenie vzdelávania občanov pomocou:

1. Door to door (Od dverí k dverám) kampaní
2. Prednášky – online, osobne v zasiahnutých obciach
3. Vzdelávanie na školách

knihy