O nás

Sme vedci, ktorí sa dlhodobo zaoberajú výskumom komárov, komármi prenášaných ochorení, vplyvom pesticídov na prostredie a prírode blízkymi a zdraviu neškodnými spôsobmi eliminácie škodcov.

Čo je našim cieľom

Riešime problematiku komárov
vedecky podloženými metódami

V našom záujme je poskytnúť naše odborné, vedecké znalosti na efektívny boj proti komárom. Našou prioritou je využitie metód, Pre efektívnu reguláciu komárov sú však nesmierne dôležité odborné poznatky o ich biológii, životných stratégiách a možnostiach ich regulácie. K zabezpečeniu zón bez komárov je potrebná vhodne zvolená kombinácia metód a postupov, vďaka ktorým dosiahneme požadovaný efekt.

Bezpečné pre zdravie človeka a šetrné voči prírode

Pri našej práci používame a predávame pasce na komáre od nemeckej firmy Biogents, ktorá rovnako ako my, bola založená vedcami a účinnosť ich produktov bola opakovane overená počas vedeckých výskumov publikovaných v renomovaných impaktovaných časopisoch.

Tradičný prístup v manažmente alebo redukcii komárov spočíva v aplikácii chemických postrekov (pyretroidov), ktoré ohrozujú všetky živočíšne druhy vrátane človeka a komáre si na nich budujú rezistenciu (odolnosť).

Individuány plán manažmentu komárov, ktorý je založený na vedeckých dôkazoch a prístupoch

Okrem preventívnych metód využívame aj mechanické a biologické metódy. Pripravujeme vzdelávacie kempane a v neposlednom rade identifikujeme komárov podľa rodov a druhov, čo je nevyhnutné pre nastavenie správnej metódy ich redukcie.

Našou pripritou je, aby ste dosiahli požadovaný efekt s merateľným účinkom a aby všetky finančné prostriedky vynaložené na redukciu komárov boli využité efektívne.